Jesteś w:  Strona główna
Strona główna

I N F O R M A C J A

W związku z koniecznością przygotowania cmentarzy komunalnych w Gdańsku do Wszystkich Świętych oraz wzmożonym ruchem pieszych na terenie gdańskich nekropolii w tym okresie, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje:

W dniach 27.10 – 04.11. 2018r.  wjazdy dla osób powyżej 65 roku życia i osób niepełnosprawnych ruchowo, na teren Cmentarza Łostowickiego oraz Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” odbywać się będą według następującego harmonogramu:

  • 27.10.2018r. (sobota) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.
  • 28.10.2018r. (niedziela) - Wjazd od godziny 10.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 15.00.
  • 29.10.2018r. (poniedziałek) - Wjazd w godzinach 7.00-10.00 oraz od godziny 15.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 18.00.
  • 30.10.2018r. (wtorek) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.
  • 31.10.2018r. (środa) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.
  • 01.11.2018r. (czwartek) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.
  • 02.11.2018r. (piątek) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.
  • 03.11.2018r. (sobota) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU.
  • 04.11.2018r. (niedziela) - Wjazd od godziny 10.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 15.00.

W pozostałe dni wjazd pojazdów mechanicznych będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Zamierzeniem twórców naszej strony internetowej było dostarczenie możliwie szerokiej wiedzy na temat gdańskich nekropolii. Zamieszczone tu informacje dotyczą zarówno przeszłości gdańskich cmentarzy jak i spraw związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem.

W części poświęconej cmentarzom komunalnym znaleźć można szereg praktycznych informacji i zagadnień dotyczących korzystania z cmentarzy. Znajdują się tu m.in. dane kontaktowe do zarządcy i obsługi administracyjnej cmentarzy oraz do siedzib biur cmentarnych, plany cmentarzy, opisy i zdjęcia wybranych nagrobków, pomników i grobów znanych gdańszczan.

Na osobną uwagę zasługuje wyszukiwarka miejsc pochówków – narzędzie dla osób poszukujących istniejących grobów osób zmarłych, pochowanych na gdańskich cmentarzach komunalnych, począwszy od 1945 roku.


 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni