Jesteś w:  CENNIKI
CENNIKI

I. Wysokość opłat wnoszonych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku  kreślona jest  Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska:

  1. Nr 1983/10 z dnia 27.12.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - /kliknij tutaj/
  2. Nr 1433/13 z dnia 23.10.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - /kliknij tutaj/
  3. Nr 661/14 z dnia 21.05.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - /kliknij tutaj/
  4. Nr 567/15 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie ustalenia cen za udostępnienie mienia komunalnego, usługi cmentarne oraz opłat eksploatacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - /kliknij tutaj/
  5. Nr 922/16 z dnia 21.06.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za udostępnienie mienia komunalnego, usługi cmentarne oraz opłat eksploatacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - /kliknij tutaj/

II. Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska wymienionymi w punkcie „I” przy pochówkach na nowych miejscach na cmentarzach komunalnych miasta Gdańska pobierane są następujące opłaty:

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

2

3

1

Łostowicki- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.125,15

2

Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.612,98

3

Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy,  Św. Franciszka, Sobieszewski- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.225,28

4

Wszystkie cmentarze- grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

1.125,05

5

Wszystkie cmentarze- grób ziemny dziecinny

2.012,58

6

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości jednej trumny

3.159,17

7

Łostowicki- nisza w kolumbarium

3.068,69

8

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

210,05

III. Opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu na okres 20 lat wynoszą:

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

2

3

1

Wszystkie cmentarze- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

 

1045,15

2

Wszystkie cmentarze- grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

521,53

3

Wszystkie cmentarze- grób ziemny dziecinny

932,58

4

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości jednej trumny

1.762,30

5

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości dwóch trumien

2.704,60

6

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości trzech trumien

3.646,89

7

Łostowicki- nisza w kolumbarium

1514,02

8

Łostowicki- nisza w kolumbarium – przedłużenie ważności miejsca rezerwowego

1009,35

9

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

105,03

UWAGA:  opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu na okres 10 lat wynoszą 50% odpowiedniej ceny.

IV. Opłaty za grób można dokonać przelewem na konto:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o.o. ul. Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk:

Bank Zachodni WBK SA I Oddział Gdańsk    85 1090 1098 0000 0000 0901 5844

w tytule przelewu  należy podać:

1. imię i nazwisko zmarłego
2. datę zgonu
3. imię i nazwisko płatnika
4. adres płatnika


 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni